Visit our global website in English or chose your Country to view content specific to your location.

KULLANICILARIMIZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA DAİR AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan, merkezi "Teknopark İstanbul Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı 4A Apt. No: 1/4A/101, Pendik/İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201289-5 sicil numarası ile kayıtlı DUNYA 360 YAZ PAZ ve TİC. LTD. ŞTİ ("Veri Sorumlusu") tarafından sunulan Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılmasına Dair Aydınlatma Mektubu'nda belirtildiği üzere Veri Sorumlusu'nun, kullanıcı kayıt ve sanal tur paketleri kayıt süreçlerini yerine getirebilmesi amacıyla şahsıma ait olan; ad ve soyad, unvan bilgileri ile T.C. Kimlik no. bilgileri, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerimin; belirtilen amaçlar ve ilkeler ile Veri Sorumlusu'nun iç kuralları çerçevesinde ve Veri Sorumlusu'nun operasyonlarının gerektirdiği düzeyde, Veri Sorumlusu bünyesindeki diğer birimlere ve online sistem aracılığıyla bağlı bulunduğu hissedar/hissedarlar ve/veya iş ortakları (gayrimenkul danışmanları, emlakçılar vb.) bünyesinde erişimi olan diğer birimler ile gerekli olduğu ölçüde avukatlara, mali müşavirlere ve danışmanlara, KVKK kapsamında öngörülen şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabileceğine özgür iradem uyarınca açık rıza göstermekteyim.